Catalogus Catalogus van machineliteratuur. Wanneer u een bijdrage aan de catalogus wilt leveren, bijvoorbeeld een samenvatting van een roman waarin een machine de hoofdrol speelt of een zelfgeschreven tekst, kunt u deze sturen aan de redactie van De fantastische machine.
Inhoud

E.T.A. Hoffmann

In E.T.A. Hoffmann's verhaal "Der Sandmann" wordt de student Nathanael verliefd op de dochter van zijn professor, Spalanzani. Met een kleine verrekijker, die hij van de griezelige 'mechanicus' Coppola heeft gekocht, bespiedt hij haar. Het hemels mooie meisje, Olimpia, zit in het huis tegenover hem aan een tafeltje in haar kamer, de armen op tafel, de handen gevouwen. Ze is prachtig gebouwd, alleen haar ogen vindt Nathanael aanvankelijk star en doods. Maar gaandeweg wordt haar blik levendiger en levendiger. Door Olimpia vergeet hij zijn geliefde Klara, die wel 's kritisch staat tegenover Nathanaels geloof in demonen en duistere machten.

Dan geeft Spalanzani een groot feest, waarop zijn dochter haar intrede in de wereld zal doen. Nathanael voelt hoe ze vol verlangen naar hem kijkt en nodigt haar ten dans. Haar hand is ijskoud, maar haar oog straalt van liefde en verlangen. Het meisje danst veel beter in de maat dan hij. Nathanael's dweperige woorden "O heerlijke, hemelse vrouw" ontlokken Olimpia de zuchtende woorden "ach, ach!". Vrienden waarschuwen hem voor het stompzinnige en zielloze meisje. Nathanael reageert dat ze te prozaïsch zijn om de diepte van het meisje aan te voelen: nooit heeft hij iemand ontmoet die beter kan luisteren.

Als hij haar ten huwelijk wil gaan vragen, wordt hij getuige van een vreselijke ruzie tussen Spalanzani en Coppola of de duivelse advocaat Coppelius uit zijn kinderjaren, door zijn moeder wel 'de zandman' genoemd. Ze vechten om een vrouwelijke figuur, niemand anders dan Olimpia. Ze blijkt een automaat in de gestalte van een houten pop te zijn, waaraan Spalanzani twintig jaar heeft gewerkt. Nathanael valt ten prooi aan waanzin. Onder de burgers ontstaat er een afschuwelijk wantrouwen tegen menselijke figuren. Minnaars verlangen van hun geliefde dat ze niet alleen luistert, maar ook zo spreekt dat haar spreken echt denken en voelen veronderstelt. Nathanael wordt door Clara verzorgd en lijkt aan de beterhand, tot hij een crisis krijgt. Hij meent in Clara de houten pop te herkennen en wil haar van een toren gooien. Ze wordt op het nippertje gered. Nathanael pleegt zelfmoord.

Het verhaal van de automaat-mens Olimpia komt ook voor in Jacques Offenbach's "Les Contes d' Hoffmann" (1880) en inspireerde Léo Delibes voor de muziek bij het ballet "Coppélia" (1870). Als romanticus verafschuwde Hoffmann (1776-1822) de mechanistische visie op de mens. De intensiteit waarmee hij het probleem van de artificiële mens oproept, is nog steeds verbazingwekkend. Tegelijk raakt "Der Sandmann", verschenen in 1817, aan hoogst actuele kwesties: cybersex, de Turing-test om uit te maken of je een intelligent mens of een computer voor je hebt, Joseph Weizenbaums (MIT) computerprogramma Eliza, dat met je converseert als een Rogeriaans psychotherapeut, en het animisme in de omgang met en het spreken over de computer, dat wordt onderzocht door Sherry Turkle (MIT). Is het een toeval dat Nathanael zijn beminnelijke, maar iets te zelfstandige Clara uitscheldt voor "levenloze, verwenste automaat", en dweept met de kunstmatige Olimpia? "O jij heerlijk, jij diep gemoed", roept Nathanael op zijn kamer: "alleen door jou, door jou alleen word ik helemaal begrepen."

Erik de Smedt