Catalogus Catalogus van machineliteratuur. Wanneer u een bijdrage aan de catalogus wilt leveren, bijvoorbeeld een samenvatting van een roman waarin een machine de hoofdrol speelt of een zelfgeschreven tekst, kunt u deze sturen aan de redactie van De fantastische machine.
Inhoud

Oswald Wiener

"die verbesserung von mitteleuropa, roman" (1969) bevat als appendix de beschrijving van de ' bio-adapter': een soort 'geluks-pak' dat voor de mens de buitenwereld vervangt , alle wensen van het ingesloten individu vervult en uiteindelijk via aansluiting op zijn zenuwcellen diens bewustzijn volledig ombouwt. In het licht van de virtuele realiteit een radikale en niet van ironie gespeende profetie (de tekst is in 1965/66 geschreven).

Erik de Smedt