biografische info Erik de Smedt

1953            geboren in Etterbeek (Brussel)

1965-1971  oude humaniora, Sint-Jan Berchmanscollege (Brussel)

1971-1975  Germaanse filologie universiteit Antwerpen
                     (UFSIA: Nederlands-Duits, UIA:
                     Duits-algemene literatuurwetenschap);
                     zomercursussen Duitse taal- en letterkunde in
                     Freiburg i.Br. en Münster

1975-1977   burgerdienst UIA

1977             getrouwd met Tarri Coulommier (*1982 Eva,
                      *1984 Floris)

1977-1978  specialisatiejaar Duitse literatuur, algemene
                     en vergelijkende literatuurwetenschap TU
                     Berlin (beurs van de DAAD)

1977, 1987  freelance vertaler Europalia
                     'Bondsrepubliek Duitsland' en 'Oostenrijk'
                     (Paleis voor Schone Kunsten, Brussel)

1978-1982  aspirant-onderzoeker Nationaal Fonds voor
                     Wetenschappelijk Onderzoek, verbonden
                     aan de Universiteit Antwerpen (UIA)

1980            lezing 'Konkrete Dichtung und experimentelle
                     Literatur: eine Einführung'

1982-2011  leraar Nederlands en Duits op het
                     Sint-Jozefcollege Turnhout (sinds 1990
                     ook bibliothecaris)

sinds 1990  recensent tijdschrift Boekengids, vanaf 1994
                     Leesidee, sinds 2004 De Leeswolf

juli 1999       studieverblijf in Wenen op uitnodiging van de
                     Österreichische Gesellschaft für Literatur

dec. 2000,   deelname aan het literaire vertaalatelier in
2001, 2002  Nijmegen

2001             startstipendium voor literaire vertalers van het
                      Vlaams Fonds voor de Letteren

april 2002    werkverblijf in Wenen (beurs Vlaams Fonds voor
                     de Letteren)

okt. 2002     vertaalpremie voor literair vertalen (Konrad Bayer,
                     het zesde zintuig) van het Bundeskanzleramt /
                     Sektion Kunst und Kultur, Wenen)

maart/okt.    nascholing 'Deutsche Literatur im DaF' voor leraren
2003            Duits in Lier en Kortrijk 

okt. 2004     interactieve lezing over Duitse poëzie (Fragezeichen,
                     Sint-Niklaas)

jan. 2005     werkwinkel 'Werken met de klassieken' (Taaldag,
                     Antwerpen)

maart 2005 werkwinkel 'Nobelpreisautoren in der Klasse' (Dag van
                     Engels en Duits, Kortrijk)
       

april 2006   presentatie een en ander. een keuze uit de gedichten en
                    korte toneelstukken
van en met Gerhard Rühm (Krikri
                    Festival en Druksel, Gent)

jan. 2008   deelname aan de Kafka Marathon in Passa Porta, Brussel
                   met het verhaal Der Kübelreiter

okt.-nov.     begeleiding Europese vertaalworkshop 'babel '(Ulf
2008          Stolterfoht) in Passa Porta, Brussel

okt. 2009   lezing 'Poëzie vertalen: de kwadratuur van de cirkel?' (Orde
                   van den Prince, Kasterlee)

maart         lezing 'Duitse dichters over de mens' (Elcker-Ik Centrum,
2010          Antwerpen)

zomer        deelname aan Vertaalwedstrijd - 3e editie (Facebook)
2010

nov. 2010  lezing 'Poëzie vertalen: de kwadratuur van de cirkel?'
                   (Elcker-Ik Centrum, Antwerpen)

juni              vertaalworkshop over en met Ann Cotten ('Met andere woorden')
2011           en lezing 'De wereld leren lezen: Bertolt Brechts Kriegsfibel'
                    (Poetry International Festival, Rotterdam)

nov. 2011  interactieve lezing 'De dichter Bertolt Brecht' (Elcker-Ik Centrum,
                   Antwerpen)

dec. 2011- gastredacteur van het dossier over Konrad Bayer in het Duitse
juni 2012    literaire tijdschrift Schreibheft (ed. Norbert Wehr)

feb.-mei     gast- en eindredactie (samen met Ton Naaijkens) van
 2013         Terras 04 Berlijn (samengesteld door Erik Lindner)

nov. 2013  deelname aan presentatie Terras 04 Berlijnse poëzie o.l.v. Erik
                   Lindner met Marion Poschmann, Ulf Stolterfoht en Ton Naaijkens
                   (Permekebibiotheek, Antwerpen en Poëziecentrum, Gent)

mei 2014  deelname aan Hedendaagse Duitse dichters te gast: Daniel
                   Falb en Martina Hefter (Poëziecentrum, Gent)

juni              vertaalworkshop over en met Norbert Hummelt ('Met andere woorden')
2014           (Poetry International Festival, Rotterdam)

juni              vertaalworkshop over en met Marion Poschmann ('Met andere woorden')
2015           (Poetry International Festival, Rotterdam)

april            vertaalworkshop 'Lyrik übersetzen' (Duits-Nederlands) aan de Vrije
2016          Universiteit Brussel

april            lezing vertaalde Duitse poëzie bij de opening van de tentoonstelling
2017           25 jaar Zegwerk (De Slegte, Gent)

mei 2018   lezing en workshop 'Uitdagingen van de poëzievertaling' (van en met Ann Cotten)
                   aan de Vrije Universiteit Brussel

okt. 2018   vertaalpremie voor literair vertalen (Konrad Bayer, de peer en ander proza)
                   van het Bundeskanzleramt / Sektion Kunst und Kultur, Wenen

nov. 2018  première poëtisch stemmenspel Mus | Groene Stoel (United-C., Eindhoven)

nov. 2019  vertaalpremie voor literair vertalen (Ernst Jandl, poëzieklysma) van het
                   Bundeskanzleramt / Sektion Kunst und Kultur, Wenen

april 2020 start van langlopend project op SoundCloud: inspreken van vertalingen en eigen teksten
                   met korte toelichting, kleine soundscapes en een foto (enkele ook op Radio Klebnikov)          

nov. 2020  lezing uit het raam van Gerhard Rühm (aflevering van Denderland Boekenland,
                   Eclips tv)

nov. 2020  vertaalpremie voor literair vertalen (Gerhard Rühm, het raam) van het
                   Bundesministerium Kunst und Kultur, Wenen

juni 2022   vertaalworkshop over en met Cornelia Hülmbauer (Poetry International Festival,
                   Rotterdam)

lente 2023 tentoonstelling van recent fotografisch werk onder de titel 'Warme abstractie',
                   Eeden, Turnhout (vgl. kort vraaggesprek)


contact:         erik.de.smedt(at)skynet.be

blog:              Kijk, lees


Erik de Smedt bibl EdS tento JC terug naar homepage