Konrad Bayer, de steen der wijzen               Robert Schaus, Het geheugen van de wilde vruchten
   vormgeving Danny Dobbelaere                       vormgeving Danny Dobbelaere
   (1999)                                                              (2001)

            
            
  
              Konrad Bayer, het zesde zintuig                    Brigitte Oleschinski, Your Passport is Not Guilty
             
vormgeving Paul Bogaers                                 vormgeving Danny Dobbelaere
              (2001)                                                                (2003)


              
                            

           Oswald Wiener, Over de vrijheid                        Gerhard Rühm, een en ander. een keuze
           van een grizzlybeer                                               uit de gedichten en korte toneelstukken
          
vormgeving Danny Dobbelaere                             vormgeving Danny Dobbelaere    
           (2004)                                                                    (2006)      
 

                                                
      Ann Cotten, 'Alle zwanen heten Reinhard'

  Konrad Bayer, het hoofd van vitus bering                      Ann Cotten, Alle zwanen heten Reinhard
 
vormgeving Paul Bogaers                                              en andere gedichten 
  (2006)                                                                             vormgeving Danny Dobbelaere
                                                                                         (2011)


Norbert Hummelt, 'Geen veerman, geen Styx'          'alles stil' (Norbert Hummelt)

            Norbert Hummelt, Geen veerman, geen Styx.        Norbert Hummelt, alles stil
            Gedichten                                                              
vormgeving Marc Vleugels
           
vormgeving Edwin Smet                                        (2014)
            (2014)    


Franz Richard Behrens, 'Oppauammoniak'  Marion Poschmann, 'Landschap van wilde geruchten' (Azul Press)

                    Franz Richard Behrens,                                        Marion Poschmann, Landschap van
                    Oppauammoniak                                                  wilde geruchten                                                                                       
                    vormgeving Danny Dobbelaere                            vormgeving Edwin Smet
                    (2015)                                                                   (2015)'I will write peace' / 'Lichtscherm'           Konrad Bayer, 'idioot' (Studio 3005)

          Marie-Thérèse De Clercq / Erik de                                Konrad Bayer, idioot
          Smedt, I will write peace / Lichtscherm                         vormgeving: Marc Vleugels
         
(2015)                                                                            (2015) [toelichting omslag]
                                                                                 


          de peer en ander proza (Konrad Bayer)                    Ernst Jandl, 'poëzieklysma'

          Konrad Bayer, de peer en ander proza                           Ernst Jandl, poëzieklysma. gedichten
         
vormgeving: Marc Vleugels                                             vormgeving: Marc Vleugels (2017)
          (2017) 


           'Dagmara Kraus' (Versopolis)                         'Gedachtegewemel' (Zegwerk)

           Dagmara Kraus, drietalige bloemlezing                       Jean Paul, Gedachtegewemel
           Vormgeving: Karakters (2018)                                      vormgeving: Danny Dobbelaere (2018)           Georg Heym, 'De gek'                         'het raam' (Gerhard Rühm)

           Georg Heym, De gek                                                       Gerhard Rühm, het raam
          
vormgeving: Marc Vleugels (2019)                                  vormgeving: Marc Vleugels (2020)            Novalis, 'Fragmenten/denkopdrachten'

            Novalis, Fragmenten/denkopdrachten
       
    vormgeving: Danny Dobbelaere (2020)


             Cornelia Hülmbauer, 'Cyclus V' (2020)
       

             Cornelia Hülmbauer, Cyclus V
             vormgeving: Danny Dobbelaere (2020)
   

           
terug